การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและช่วยงานวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7

การประชุมงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบจัดการแข่งขัน: “การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและช่วยงานวิศวกรรม”
การแข่งขันมีทั้งหมด 19 ทีม โดยมี บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นกรรมการกลาง
สรุปผลการแข่งขัน
อันดับที่ 1 : มทร.กรุงเทพ
อันดับที่ 2 : มทร.ล้านนา
อันดับที่ 3 : มทร.พระนคร   ผู้แข่งขัน:  นายวรุต เพชรพรรณ และนายอภิชัย บัณทิตติวัฒน์
อันดับที่ 4 : มทร.พระนคร   ผู้แข่งขัน:  นายสราวุฒิ เปรมใจ และนายทวีพงษ์ สุขมูลศิริ
อันดับที่ 5 : มทร.พระนคร   ผู้แข่งขัน: นายอภิสิทธิ์ เพลินพนา  และ น.ส.จินตนา เต็มเปี่ยมวัชโรทัย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร