ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวย การ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร