กำหนดการสำคัญ ช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศ
1.ประกาศผลสอบปลายภาค นศ.ดูผ่านระบบออนไลน์
11 มีนาคม 2556
2.การลงทะเบียนฤดูร้อน ผ่านระบบ วันที่ 13 – 15 มี.ค.56 และลงทะเบียนที่คณะ 16 – 24 มี.ค.56
3.การลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน 18 – 24 มี.ค.56

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร