เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน และเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

เรื่อง
1.วิศวกรกับการประหยัดพลังงาน           วิทยากร ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธ                                                                                           ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

2.การประเมินประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม   วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล                                                            ในวันที่ 27 มีนาคม 2556

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-9132424 ต่อ 137, 138

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร