รางวัลชนะเลิศ รถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจำปี 2555

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา ประจำปี 2555  ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน มากกว่า 500 ทีม  ณ สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิจ จ.นครปฐม โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระดับ คือ รุ่นอาชีวะศึกษา  รุ่นอุดมศึกษา และรุ่นประชาชน

ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้ชื่อทีม By Part นำทีมโดย ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ  ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ และผศ.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท ซึ่งในปีนี้ทีมของ มทร.พระนคร ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม  ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ รุ่นอุดมศึกษาประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ และนักศึกษา นายศุภกฤษณ์ มั่นนุช นายกนกพงศ์ สมสกุล นายกฤษดา ชุนย่อน และ  นายวรุฒ งามอภิสิทธิ์  นอกจากนี้ ทีม By Part ยังได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นประชาชน และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 รุ่นอุดมศึกษา อีกด้วย ทำให้ทีม By Part ได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งรถประหยัดเชื้อเพลิง ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้น ใน เดือนกันยายน ปี 2556

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร