กำหนดการสำคัญและปฏิทินการศึกษาเทอม 1/2556

กำหนดการสำคัญ เทอม1/2556
– นศ.เก่าลงทะเบียนผ่าน เวบ 15-22 พค. 56
– ชำระเงินผ่านธนาคาร 24 พค.- 2 มิย. 56
– เปิดเทอม 1/2556 3 มิย.
– เพิ่มวิชา 3-14 เมย. 56
– วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 14 มิ.ย. 56

ปฎิทินการศึกษา ปี2556

ดาวโหลด http://me.eng.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/Calendar-56.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร