สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร ปี 2555-2559 แล้ว

สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร ปี 2555-2559 แล้ว
นศ. ที่จบ การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 นี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ได้

ปล. สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต ก็คือ สามารถยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาต นะครับ

***แนวข้อสอบสภาวิศวกร http://education.kapook.com/view17293.html? action_ids=737202949658600&fb_action_types=og.likes

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร