ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันการลงทะเบียนผ่าน Web วันที่ 28 พค – 4 มิย 2555
วันชำระเงิน 5-10 มิย 2555
วันเพิ่มรายวิชา 11-22 มิย 2555
วันเปิดภาคเรียน 1/2555 11 มิย 2555

โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่นี้  http://www.regis.rmutp.ac.th/calen_2555.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร