เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อ” ได้รับการรับรองจากสถาบัน TUV Rheinland

เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อ” ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองจากสถาบัน TUV Rheinland  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน UN ECE Regulation No.117 Annex 6

ต้องการใช้เครื่องนี้เพื่อการทดสอบ ติดต่อ ดร.ศุภชัย  หลักคำ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 02-8363000 ต่อ 4138

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร