สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก Docteur Energétique  (Mechanical Engineering)   จาก Université  d’Orléans ประเทศฝรั่งเศส

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร