ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร